About Vietnamese Program: Monday, 5PM – 7PM

Program Producer: Joachim Nguyen

Head announcer: Bao Khanh

Vietnam Sydney Radio (English)

This is the Vietnamese Program broadcasting to support and contribute to the Vietnamese community in Australia. Mainly in Vietnamese language, but occasionally in English in between programs.

We started the radio program several decades ago, actually on 2001, and finally joined Triple0FM about 20 years ago, at least.

Our main objectives is that we have sincerely believed in Freedom and have always been fighting for Freedom, Human Rights in Australia, and wherever and whenever the needs arrived.

For our (always) live broadcasting programs, which runs every Monday, from 17:00 to 19:00, we start with the news and information happening, first of all around the world, around Australia and especially from the community in Sydney/NSW.

Any 2 Triple0FM sponsorships are to be broadcasted at least twice on duration of the broadcasting program.

Then off to news and relevant information from the Vietnamese community.

Some music, some information and overseas show and topic Some interviews. Discussion about the current situation or important issues/problems within the society/community.

A popular song will end the two (2) hours broadcasting.


Vietnam Sydney Radio (Vietnamese)

Đây là đài Vietnam Sydney Radio

Phát thanh mỗi chiều Thứ Hai, từ 17:00 giờ đến 19:00 giờ chiều.

Đây là đài phát thanh tiếng Việt, luôn hỗ trợ và đóng góp trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Các buổi phát thanh đa số là bằng tiếng Việt, nhưng đôi khi có xen lẫn tiếng Anh, nhất là trong các buổi phỏng vấn.

Đài đã chính thức bắt đầu phát thanh vào năm 2001, và ít lâu sau, đã hợp tác với đài 2Triple0FM từ ít nhất là 20 năm qua.

Chủ trương của đài là luôn tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền tại Úc Châu, hay bất cứ nơi nào trên thế giới .

Bắt đầu chương trình, đài luôn phát Bài Quốc Ca Việt Nam. Sau đó là tin tức từ khắp nơi trên thế  giới, Việt Nam và Úc Châu. Sau cùng là cộng đồng Việt Nam tại Sydney/NSW.

Đài luôn phát thanh các bảo trợ của 2Triple0FM, ít nhất là hai lần trong chương trình.

Sau dó tin tức cập nhật, những chương mục liên hệ trong cộng đồng.

Chương trình được xen kẽ bởi những bản nhạc hay, nhạc tranh đấu.

Cũng có những buổi phỏng vấn. Ngoài ra, nếu cần thiết, sẽ có những cuộc đối thoại sống động, trong nước cũng như ngoại quốc.

Sau cùng, để chấm dứt chương trình, là một bài hát hay.


Listen to Latest Episodes

15 Aug 2022

15 Aug 2022 Vietnam Sydney Radio

8 Aug 2022

8 Aug 2022 Vietnam Sydney Radio

1 Aug 2022

1 Aug 2022 Vietnam Sydney Radio

25 Jul 2022

25 Jul 2022 Vietnam Sydney Radio