About Filipino Program: Monday 8PM-9PM, Tuesday 9PM-10PM

Mabuhay!

Welcome to 2TripleO FILIPINO

Eric C Maliwat (Executive Producer)

*PINOY RADIO

Mga Original Pilipino Music (OPM), balita mula sa Pilipinas at Australia, at napapanahong talakayan sa pamayanang Australian-Filipino.

(OPM, local and Philippines news and conversations on what is relevant among the Australian-Filipino communities) Tuwing Lunes, ito ay sinusundan ng PAYONG KAIBIGAN (Friendly Advice), usapang resilience, mental health and wellbeing hatid ng Sydney BS Family, The Grape City Media sa pakikipagtulungan ng 2TripleO.

Mapapakinggan tuwing Lunes, ika-8 ng gabi at Martes, ika-9 ng gabi (Monday, 8PM and Tuesday 9PM)

*AFCS KALINGANG PINOY

Impormasyon para sa pamayanang Australiano-Pilipino mula sa serbisyong pang-komunidad ng Australian Filipino Community Services (AFCS).

Iniuugnay nito ang mga tagapakinig sa multicultural Australian community, at mga serbisyo ng pamahalaan ng Australia lalo na sa mga nakatatanda (elderly), mga may kapansanan, mga bagong dating sa bansa at international students.

Mapapakinggan tuwing Sabado, ika-7 ng gabi (On-air Saturdays, 7PM)

Facebook:

https://www.facebook.com/Eric-AFCS-Sydney-717952465650306

https://www.facebook.com/afcsvic

(Kalingang Pinoy means Filipino way of caring. The program shares information for the Australian-Filipino community from Australian Filipino Community Services or AFCS. It is connecting the listeners to the multicultural Australian community, and the services of the Australian government especially for the elderly, persons with disability, new migrants and international students).

For enquiries email ecmaliwat@yahoo.com


Listen to Latest Episodes

8 Aug 2022

8 Aug 2022 Filipino Program

2 Aug 2022

2 Aug 2022 Filipino Program

1 Aug 2022

1 Aug 2022 Filipino Program

26 Jul 2022

26 Jul 2022 Filipino Program

25 Jul 2022

25 Jul 2022 Filipino Program