About Radio Macedonian Voice: Friday, 6-8pm

Presenter: Petko Cavkoski 

Уредник и водител: Петко Чавкоски

Macedonian program – Radio Macedonian Voice has been broadcast for the Macedonian community in Sydney, NSW, Australia and further abroad for more than 40 years. The program caters for all generations and covers a range of topics from news, events, music, government and community.

Tune in every Friday from 6 to 8pm.


Македонската  радио програма „Македонски глас“ се емитува  на македонски јазик, за
македонската заедница во Сиднеј, Нов Јужен Велс, Австралија, но електронски се емитува и низ целиот свет и тоа, повеќе од 40 години. Програмата е интересна за сите генерации и опфаќа разновидни
теми: вести, настани, музика, политика од Македонија и од Австралија, и информации од македонската заедница.
Слушајте ја секој петок, од 18 до 20 часот


Listen to Latest Episodes

12 Aug 2022

12 Aug 2022 Radio Macedonian Voice

5 Aug 2022

5 Aug 2022 Radio Macedonian Voice

29 Jul 2022

29 Jul 2022 Radio Macedonian Voice

22 Jul 2022

22 Jul 2022 Radio Macedonian Voice